DotFab Blog » Malware Removal»How to Remove FBI “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” Virus? (Ransomware Removal Guide)

How to Remove FBI “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” Virus? (Ransomware Removal Guide)

 

Have your PC ever been locked by the page titled: “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!”? This article will introduce you the specific removal steps to help disable the annoying virus. Read more.

 

About “WAARSCHUWING! Uw Computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” Virus

 

As a member of FBI moneypak virus fimily, “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” virus is a ransomware prevailing in Netherland these days. Through blocking your desktop with a full-screen page, it requires a 200 Euro fine to unlock the screen claiming that your online activities have violated the law such as child pornography, copyright law and so on. This ransomware always disguises as a legal institution or an authority to warn you with fake messages. Actually, FBI or ICSPA will never ask you to pay a fine this way. All these lockup notifications and warnings are just scams created by cyber criminals to defraud the innocent computer victims of their money. Whenever you see this fake blocking massage, neglect it to save your money.

 

A Screenshot of the FBI“Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld” Virus:
14
Fake message offered by “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” virus below:

“FBI Cybercrime Division
WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!

Reden: overtreding van de wet. Mogelijke overtredingen worden hieronder beschreven:
Titel 17 -AUTEURSRECHTEN Hoofdstuk 10, Subhoofdstuk B ,KOPIËREN CONTROLS

(a) Verbod op invoer, productie en distributie – Niemand mag importeren, produceren, of distribueren digitale audio-opname-apparaat of een digitale audio-interface, apparaat dat niet voldoet aan-(1) het Serial Copy Management System. (2) een systeem dat dezelfde functionele eigenschappen als het Serial Copy Management System heeft en vereist dat het auteursrecht en de generatie statusinformatie nauwkeurig worden verzonden, ontvangen en opgevolgd tussen apparaten die gebruik maken van het systeem de methode van seriële kopiëren regelgeving en apparaten die gebruik maken van de Serial Copy Management System, of (3) een ander systeem gecertificeerd door de minister van Handel als een verbod ongeoorloofd seriële kopiëren. ,Titel 18- Misdrijven en strafprocesrecht ,Titel 18, Deel I ,Hoofdstuk 117 § 2427 Opneming van strafbare feiten in verband met kinderpornografie in de definitie van seksuele activeert waarvoor een persoon kan worden belast met een strafbaar feit ,Titel 18 Deel I ,Hoofdstuk 110 § 2258C Opneming van strafbare feiten in verband met kinderpornografie in de definitie van seksuele activeert waarvoor een persoon kan worden belast met een strafbaar feit (a) Elementen-, (1) In het algemeen. – Het Nationale Centrum voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen kunnen voorzien in elementen met betrekking tot enig duidelijk kinderpornogratie beeld van een geïdentificeerde kind een elektronische communicatie service provider of een computer op afstand service provider vos- het enige en exclusief tot doel hebben dat de elektronische communicatie dienstvedener of remote computing servke provider om de verdere overdracht van teelden te stoppen. (2) Integreren -.

De elementen die op grond paragraaf (1) kan hash-waarden of andere identilicatienummers geassocieerd met een specifiek beeld, Internet-locatie van beelden, en andere technologische elementen de kunnen worden gebruikt vos- het identificeren en stoppen van de uitzending van kinderpornogratie . (3) Uitsluiting -. De elementen de op grond paragraaf (1) mag niet behoren de werkelijke beelden. (b) Gebruik van elektrontsche-communicatiediensten, en Remote Computing Servke Providers -.
Alle elektronische communicatie dienstverlener of remote computing servke provider de elementen met betrekking tot enig duidelijk kinderpornogratie beeld van een geïdentificeerde kind van het Nationaal Centrum voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen jonger dan ontvangt da gedeelte kan gebruik maken van deze informatie uitsluitend voerde doeleinden zoals beschreven in deze sectie, mits dit gebruik niet toe dat elektronische communicatie dienstverlener of remote computing servke provider van haar rapportageverplichtingen op grond van artikel 2258A verlichten. (c) Beperkingen -.

Niets in de leden [1] (a) of (b) vereist eektronische-communicatiedensten, of remote compufing service providers de elementen met betrekking tot enig duidelijk kinderpornogratie beeld van een geïdentificeerde kind van het Nationaal Centrum voor Vermiste en Uagebuite kinderen de elementen gebruiken om de doorgilte van de beelden stoppen. (d) Het verstrekken van Elements aan Law Enforcement -. De Nationale Centrum voor Vermiste en Uitgebuae Kinderen stelt aan federale, staats-en lokale rechtshandhaving betrokken zijn bij het onderzoek naar kinderpomo misdaden elementen, met inbegrip van hash-waarden, met betrekking tot een schijnbare kind pornografie beeld van een geïdentificeerde kind gemeld bij de Nationale Centrum voor Vermiste en Uagebuite Kinderen. (e) Gebruik door wetshandhavers -.

Elke federale, staats-of lokale politie die elementen met betrekking tot enig duidelijk kinderpornogratie beeld van een geïdentificeerde kind van het Nationaal Centrum voor Vermiste en Uagebuite Kinderen onder de secte [1] (d) ontvangt kunnen gebruik maken van dergelijke elementen alleen in de uitvoering van de offeren taken van dat agentschap om kinderpornogratie misdaden te onderzoeken. ,Titel 18, Deel I ,Hoofdstuk 110 § 22524 § 2252A – Bepaalde activiteiten in vertand met materiaal waaruit of met kinderpornogratie Titel 26 Ondertitel F ,Hoofdstuk 78, Sub-hoofdstuk A > § 7612 Bijzonderheden voor de dagvaardingen voor software te ontgrendelen uw computer moet u een boete betalen binnen de 24 uur en input voucher code om een formulier in.

Het zal duren f0124 uur voucher code en decoderen van uw gegevens te controleren Om uw computer en decoderen al uw gegevens te openen die u moet betalen fijn: 200.00 EUR

Remember that all the alerts or warnings similar to the massage above are bogus. They are scams created by cyber criminals to swindle you. Ignore any of fake message and take the correct method to remove the virus.

 

How Does FBI “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” Virus Infect Your PC


1.Capturing your computer via exploit kits packaged with spam emails, malicious websites, and drive-by downloads.

2.Installing on your computer silently via found security vulnerabilities.

3.Do not click on the unknown links or attachments in a spam email and malicious websites. Also, avoid downloading any free software which may include some malicious add-ons from unknown websites.

_________________________________________

 

How to Remove FBI “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” Virus?

 

(Tips for removing FBI “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” virus)

 

Method 1: Using Anvi Rescue Disk to disable the virus

 

Method 2: Restore in windows safe mode with command prompt

 

Method 1: Using Anvi Rescue Disk to disable the virus

 

Below is a vedio of ransomware removal using Anvi Rescue Disk for your reference.

 

1> Download the Anvi Rescue Disk iso image file Rescue.iso and the USB disk production tool BootUsb.exe from Anvisoft official site.

 

Direct download link: http://download.anvisoft.com/software/rescuedisk.zip

 

Please kindly note that Rescue.iso is a large file download; please be patient while it downloads.

 

2> Record Anvi Rescue Disk iso image to USB drive. You can also record the iso image to a CD/DVD. We will introduce the steps to record iso image to a CD/DVD in following guide.

 

Connect USB to computer. You’d better backup your important data and format your USB drive before use it to record the iso image.

 

Locate your download folder and double-clicking on BootUsb.exe to start it. And then click “Choose File” button to browser into your download folder and select Rescue.iso file as your source file.

 

1

 

Select the path of USB drive, such as Drive H:

 

Click “Start Burning” to start the burn of USB Rescue Disk boot drive.

 

Please close BootUsb.exe tool after you successfully burn the file to USB drive when you get following message.

 

2

 

Now, you have bootable Anvi Rescue Disk to repair your computer.

 

Alternative Option

 

You can also record Anvi Rescue Disk iso image to a DV/DVD. Any CD/DVD record software is fine for burn iso image. If you don’t have any, you can download and install Nero Burning ROM and ImgBurn. Here we will use Nero Burning ROM for demonstration purpose.

 

Please open and start Nero Burning ROM and select Burn Image from the drop-down menu of the Recorder.

 

3

 

Locate your download folder and select Rescue.iso file as your source file and then click Open button.

 

4

 

Click Burn button to start record the iso image. After a few minutes, you will have a bootable Anvi Rescue Disk to repair your computer.

 

5

 

3>Restart your computer and configure your computer to boot from USB drive/DV/DVD that recorded Anvi Rescue Disk. Basically, you can use F8 to load USB boot menu.

 

For different motherboard, you may need to use the Delete or F2, F11 keys, to load the BIOS menu. Normally, the information how to enter the BIOS menu is displayed on the screen at the start of the OS boot.

 

7

 

The keys F1, F8, F10, F12 might be used for some motherboards, as well as the following key
combinations:

 

• Ctrl+Esc
• Ctrl+Ins
• Ctrl+Alt
• Ctrl+Alt+Esc
• Ctrl+Alt+Enter
• Ctrl+Alt+Del
• Ctrl+Alt+Ins
• Ctrl+Alt+S

 

If you can enter Boot Menu directly then simply select your CD/DVD-ROM as your 1st boot device.

 

If you can’t enter Boot Menu directly then simply use Delete key to enter BIOS menu. Select Boot from the main BIOS menu and then select Boot Device Priority. After that, set USB drive or CD/DVD-ROM as your 1st Boot Device. Save changes and exist BIOS menu.

 

4> After that let’s boot your computer from Anvi Rescue Disk.

 

Restart your computer. After restart, a message will appear on the screen: press any key to enter the menu. So, press Enter or any other key to load the Anvi Rescue Disk

 

please selected your preferred language and press Enter to continue.

 

6

 

5>Now you are in the mini Operating system, please double click Rescue tool to start Anvi Rescue Disk.

 

8

 

6> Make sure that your computer is connected to network connection before you run a scan on your computer. If you fail to connect your computer to Internet, please check the tutorial on network configuration in this article:Remove Ransomware using Anvi Rescue Disk-Network Troubleshooting Tips

 

9

 

7> Scan and detect the malware

 

Anvi Rescue disk repair

 

After you install the program, please open it, switch to scan tab and run a full scan by clicking the “Scan Computer” button in the middle of the program to detect and kill “WAARSCHUWING! Uw computer is vergrendeld en alle gegevens zijn versleuteld!” virus.

 

8>Clicking “Fix Now” to Remove the detected threat by Anvi Rescue Disk.

 

Anvi Rescue disk fix now

 

9> Fix the registry error

Switch to Repair tab. Scan and fix the registry error with the “Repair” module of Anvi Rescue Disk.

 

Anvi Rescue disk scan

 

Step10> Now your computer should be clean and rescued from the virus infection. Please restart your computer into the normal Windows mode.

 

Method 2: Restore in windows safe mode with command prompt

 

1. Restart your computer.

 

2. Repeatedly press F8 upon the opening of the boot menu to enter Windows in “Safe Mode with Command Prompt”.

 

1

 

3. Type “explorer” when the Command Prompt appears and press Enter.

 

2

 

Note: In some cases during infections of malware and viruses you only have 2-3 seconds to do this. In other cases if it doesn’t work during the given seconds, viruses such as the FBI MoneyPak ransomware virus will not allow you to type “explorer” anymore.

 

4. Once Windows Explorer shows up browse Win XP: C:\windows\system32\restore\rstrui.exe or Win Vista/Seven: C:\windows\system32\rstrui.exe, then press Enter.

 

3

 

5. When such a window appears, click next.

 

4

 

6. Choose a restore point from the list, then click next.

 

8

 

7. At last click finish to complete the restore.

 

9

 

For any question, please feel free to send your email to us below.