DotFab Blog » Malware Removal»Remove Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs virus “Jūsu dators ir bloķēts” (Interpol Ransomware Removal Guide)

Remove Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs virus “Jūsu dators ir bloķēts” (Interpol Ransomware Removal Guide)

A message saying “UZMANIBUI Jūsu dators ir bloķēts zemāk norādīto drošibas apsvērumu dēl” in name of the Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs appears on your desktop? Read more about this computer infection and follow the removal guide to get rid of this ransomware infection step by step.

 

The Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs virus is a computer infection, categorized as ransomware, that blocks computer’s system and demands to pay a fine of 50 LVL using paysafecard payment to unlock. This infection attacks Windows users live in Latvia and localized in proper language(if this ransomware is in English, it would be the Mandiant U.S.A Cyber Security virus), however the message of the lock screen has nothing to do with any real authority. It is a scam created by cyber criminals to make money. Users typically get this infection on their computer when visiting some hacked website which contains malicious scripts that exploit system vulnerabilities of the visiting computer to infiltrate. So it is imperative to keep the Windows and all installed programs up to date with the latest patches and stay safe.

 

Once installed, the Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs virus will not allow access to the desktop or any other programs with a lock screen freezing the desktop. There is a notification that pretends to be from the local authority Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs  and the Interpol, claiming that the computer is blocked due to some reasons like distribution of pornographic materials, copyrighted contends and the like. And therefore the computer user should pay the fine to regain the access to the Windows. However, you should never take any those nonsense talking serious and you can use below ransomware removal guide to remove it completely from your computer.

 

The lock screen of Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs Lock Screen virus

Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs virus

 

 

The fraud text on this lock screen reads:

Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs

UZMANIBUI Jūsu dators ir bloķēts zemāk norādīto drošibas apsvērumu dēl.

Jūs esat apsūdzēts par aizliegtu pornogrāfisku datu (bērnu pornogrāfija/zoofilija/izvarošana utt.) skatīšanos/uzglabāšanu univai izplatīšanu. Jūs esat pārkāpis Vispasaules deklarāciju par bērnu pornogrāfijas neizplatīšanu. Jūs esat apsūdzēts noziegumā, kas paredzēts Latvijas Republikas Krimināllikuma 161. pantā.
Latvijas Republikas Krimināllikuma 161 pants paredz brīvības atņernšanu uz laiku no 5 līdz 11 gadiem.
Tāpat jūs tiekat turēts aizdomās “par autortiesību un citu tiesību pārkāpumu” (pirātiskas mūzikas, video, programmatūras lejupielādēšanu un ar autortiesībām aizsargātu datu izmantošanu univai izplatīšanu. Tādējādi jūs tiekat turēts aizdomās par Latvijas Republikas Krimināllikurna 148. panta pārkāpšanu.
Latvijas Republikas Krimināllikuma 148. pants paredz brīvības atņemšanu uz taiku no 3 līdz 7 gadiem vai naudas sodu no 150 līdz 550 minimālo algu apmērā.
No jūsu datora ar nelikumīgas piekluves starpniecību iegūta pieeja valsts nozīmes informācijai un publiskai pieejai slēgtiem datiem.
lespējams, nesankcionēto piekluvi jūs organizējāt pats ar savtīgu nolūku, vai tā tika organizēta, jums nezinot, bez jūsu piekrišanas, ja jūsu datora darbību ietekmē kaitīga programmatūra. Jūs tiekat turēts aizdomās – līdz brīdim, kad tiks izbeigta izmeklēšana – par Latvijas Republikas Krimināllikuma 215. panta pārkāpšanu (“Likums par nolaidīgu un nevērīgu apiešanos ar datoru un datoru palīglīdzek)u•).
Latvijas Republikas Krimināllikuma 215. pants paredz brīvības atņemšanu uz laiku no 5 līdz 8 gadiem univai soda naudu līdz LVL 100.000 latu apmērā.
Pēc tam, kad tika pārbaudīta jūsu personīgajā datorā esošā informācija, tika konstatēts, ka jūsu personīgais dators tika regulāri izmantots surogātpasta izsūtīšanai, ko jūs esat organizējis pats ar savtīgiem nolūkiem, vai tas noticis jums nezinot, bez jūsu piekrišanas, ja jūsu datora darbību ietekmē kaitīga programmatūra. Surogātpasta izsūtīšana ir viens no kaitīgas programmatūras un aizliegtās pornogrāfijas izplatīšanas veidiem. Tātad jūs esat aizdomās turētais līdz brīdim, kad tiks izbeigta izmeklēšana – par Latvijas Republikas Krimināllikuma 301. panta pārkāpšanu (“Par surogātpasta un kaitīgas programmatūras (vīrusu) izplatīšanu”).
Latvijas Republikas Krimināllikuma 301. pants paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem un vai naudas sodu līdz LVL 250.000 latu apmērā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personība un atrašanās vieta ir identificēta, un pret jums atkārtoti var tikt izvirzīta apsūdzība 96 stundu laikā par iepriekšminēto Krimināllikuma pantu pārkāpšanu. Krimināllieta var tikt nodota tiesā.
Taču saskaņā ar grozījumiem Latvijas Republikas krimināllikumā no 2013. gada 10. jūlija un saskaņā ar cilvēktiesību deklarāciju, jūsu likuma neievērošanu var interpretēt kā nejaušu (ja nav konstatēti agrāki incidenti), un apsūdzības netiks izvirzītas. Taču jums ir jānomaksā soda nauda Valsts kasē (par labu pasākumiem, kuru mērķis ir kibertelpas aizsardzība).
5ods jāsamaksā 48 stundu laikā no pārkāpuma brīža. Pēc 48 stundu termiga beigām par jums un jūsu pārkāpumu tiks automātiski savākta informācija, un tiks ierosināta krimināllieta. Soda naudas apmērs sastāda LVL 50 Iatus. Jūs varat nomaksat soda naudu ar sertifikātiem PaySafeCard.
Tiklīdz nauda tiks pārskaitīta Valsts kases kontā, jūsu dators tiks atbloķēts 24 stundu laikā.
Jūsu pienākums ir 7 dienu laikā novērst pārkāpumus, kas saistīti arjūsu datoru. Pretējā gadījumā, jūsu dators tiks bloķēts atkārtoti, un pret jums tiks ierosināta krimināllieta (bez iespējas nomaksāt soda naudu).
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs varat ievadīt tikai apstiprinātu sertifikāta kodu, un atturēties no naudas soda nomaksai paredzētā sertifikāta pārvēršanu skaidrā naudā. Ja ievadīti kkūdaini kodi vai gadījumā, ja pēc darījuma konstatēts mēginājums atsaukt sertifikātu, neatkarīgi no iepriekš minētajiem pārkāpumiem, jūs tiksiet apsūdzēts par krāpšanos (Latvijas Republikas Krimināllikuma 377. pants; 1 līdz 3 gadu cietumsods) un tiks ierosināta krimināllieta).

 

Important Note: This is a scam of ransomware infection and you should never believe it, let alone pay to unlock. To unlock your infected computer, you can take advantages of below randomware removal guide.

 

Symptoms

 

1. Once infected, the Windows is configured to start it automatically when the computer starts.

2. Once started, there will come up a lock screen that bearing the logos of Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs and Interpol, saying that your computer has been blocked due to some safety reasons associated with online illegal activities.

3. If you try to reboot the system to safe mode operation for troubleshooting, then you will fail in most cases since the safe mode running is forbidden as well due to the infection.

 

Distribution

 

Typically, a computer would get infected with this rasnomware when you are browsing web sites that have been hacked to contain exploit kits which will then use vulnerabilities found on your computer to install the infection without your permission or knowledge. Once installed, the Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs Ransomware will start automatically when you login to your computer and will then display the above screen locker so that you are unable to access your system.

 

Besides, this ransomware can also be distributed through spam email with embedded malicious links or attachments, as well as on infected peer-to-peer shared files.

 

Precaution:

 

> 1. Timely update the system with the latest patches released by Microsoft.
> 2. Update all installed software to latest version for security consideration.
> 3. Use caution when surfing online. Basically you are supposed to ensure turn on the security features of your web browser. See detailed instructions to turn on Security Features of IE, firefox and Chrome.
> 4. Take care when opening a link or an attachment in an email from unknown people.
> 5. Regardless of all, the best bet to protect computer is still security programs like Antivirus and antimalware. Please note that no security program can be against 100% threats and thus you may need a supplement one if you already have a trusted antivirus. Here we recommend you the antimalware Anvi Smart Defender for that security purpose. Check it out for more by downloading and using:
www.dotfab.com/download_asd.html

 

Most-spread Ransomware Infections 2013:

FBI Moneypak virus, Department of Justice Moneypak virus, FBI CyberCrime Division virus, Your Computer Has Been Blocked virus, Relodit virus, ICE Cyber Crime Center Moneypak virus, United States Courts virus, FBI “System Failure” virus, International Cyber Security Protection Alliance virus, Spamhaus Moneypak virus, Joint Chiefs of Staff Moneypak virus, Moneygram virus, Computer Crime and Intellectual Property Section CCIPS virus, U.S. Department of Homeland Security Moneypak virus, FBI Cybercrime Division ICSPA virus, United States Cyber Security virus, FBI Department of Defense virus, Mandiant U.S.A. Cyber Security virus, International Police Association ( I.P.A ) virus, Ministry of Public Safety Canada virus (a.k.a. Canadian Association of Chiefs of Police virus), Royal Canadian Mounted Police virus, Ministry of Public Safety Canada virus, AFP Ukash virus, AMCA, ACC ransomware, Internet Police Department virus, PCeU virus, Cheschire Police Authority virus, Europol Interpol virus, United Kingdom Police virus, Serious (Serios) Organised Crime Agency virus,Guardians of the Peace of Ireland Garda virus,  Centre for Critical Infrastructure Protection (CCIP) virus, New Zealand e-Crime lab virus, Arma dei Carabinieri virus, Polícia de Segurança Publica Portuguese Virus, NSA Internet Surveillance Program PRISM virus, Interpol Department of Cybercrime virus, FBI Anti-Piracy Warning Moneypak virus, Child Pornography computer blocked virus, PRISM Your Computer Has Been Locked virus, Metropolitan British Police Interpol virus, etc.

 

Deny Flash

Most ransomware exploits Java or Flash vulnerabilities to load the malicious code. In some cases denying or disabling flash on your system may suspend some of the Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs ransomware and enable the user to navigate through the infected system.

If this not a necessity for removal, skip to the removal options below these steps. To disable (deny) flash

1.Visit:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/help09.html

Deny-Flash

 

2. Select the “Deny” radio option

3. Proceed to a removal option (detailed below).

 

_______________________

How to Remove Latvijas Republikas Satversmes Aizsardzības Birojs Virus( Interpol Ransomware Removal Guide)

 

This tutorial suits the removal of Ukash, PaysafeCard, MoneyPak and CashU ransomware.

Removal Option 1-Safe Mode with Command Prompt Restore

 

Step 1> Launch your PC into Safe Mode with Command Prompt.

 

Remove all floppy disks, CDs and DVDs from your computer, and restart. During the start, keep pressing F8 key till the Advanced Windows Options Menu shows up and then use the arrow key on the keyboard to highlight the Safe Mode with Command Prompt option and then press Enter. See detailed instructions on how to boot Windows to Safe Mode

 

1

 

Note: make sure you login your computer with administrative privileges. (login as admin)

 

Step 2> Type explorer to access

 

Once the Command Prompt window appears you only have few seconds to type “explorer” and hit Enter. If you fail to do so within 2-3 seconds, the ransomware virus will not allow you to type anymore.

 

Command Prompt window

 

 

Step >3 Once Windows Explorer shows up browse to:

  • Win XP: C:\windows\system32\restore\rstrui.exe and press Enter
  • Win Vista/7/8: C:\windows\system32\rstrui.exe and press Enter

3

 

Step 4> Restore

 

Follow all steps to restore or recover your computer system to an earlier time and date (restore point), before infection.

4

 

Please note that chances are this virus may delete all of your stored restore points and then you may need to switch to option 2 to try the troubleshoot now.

 

Step 5> Scan bad leftovers and restart

 

Download, install, update and run the antimalware Anvi Smart Defender (direct download: www.dotfab.com/download_asd.html) to scan out and remove the bad leftovers in case it turns back. And then restart the computer to ensure the computer is all right.

BTW: after the virus removal, you are highly recommended to maintain/optimize your computer system using a tool like Cloud System Booster Cloud System Booster (download:www.dotfab.com/download_csb.html). It is a computer system cleaner/optimizer which can basically maintain your system performance. If you want a deep optimization, hard disk defragment would be a good idea. You may try the Anvi Ultimate Defrag (downoad:www.dotfab.com/download_aud.html) for efficiency defragment if the need arises.

 

___________________________________________________________________

Removal Option 2-Remove the Ransomware using Anvi Rescue Disk

 

In most cases of computer infected by ransomware,  your PC would be totally blocked from any operation, including safe mode runing. Then, you can use the Anvi Rescue Disk to fix the issue together with the antimalware Anvi Smart Defender.  Some patience and time is needed for this removal emthod. If any question in the process, please feel free to send your email below to our online Technical Support for timely help.

 

Below is a video of ransomware removal using Anvi Rescue Disk for your reference.

 

Step 1> Download the Anvi Rescue Disk iso image file

 

Download the Anvi Rescue Disk iso image file Rescue.iso and the USB disk production tool BootUsb.exe from Anvisoft official site. (Both are packaged in the file offered to download below.)

Direct download link: http://www.anvisoft.com/software/rsd/

Please kindly note that Rescue.iso is a large file to download; please be patient while it downloads.

 

Step 2> Record the Anvi Rescue Disk iso image to USB drive.

 

You can also record the iso image to a CD/DVD. We will introduce the steps to record iso image to a CD/DVD in following guide.

 

To record the Anvi Rescue Disk iso image to USB drive:

1. Firstly find a clean computer with correct internet connection and then connect your USB driver to the clean computer. You’d better backup your important data and format your USB drive before using it to record the iso image.

2. Locate your download folder and double-click on BootUsb.exe to start it. And then click “Choose File” button to browser into your download folder and select Rescue.iso file as your source file.

USB burning

 

3. Select the path of USB drive, such as Drive H:

4. Click “Start Burning” to start the burn of USB Rescue Disk boot drive.

5.Please close BootUsb.exe tool after you successfully burn the file to the USB drive when you get the following message.

2

 

Now, you have bootable Anvi Rescue Disk to repair your computer.

 

——Alternative Option

 

You can also record Anvi Rescue Disk iso image to a DV/DVD. Any CD/DVD record software is fine for burn iso image. If you don’t have any, you can download and install Nero Burning ROM and ImgBurn. Here we will use Nero Burning ROM for demonstration purpose.

Please open and start Nero Burning ROM and select Burn Image from the drop-down menu of the Recorder.

CD/DVD recorder

 

1. Locate your download folder and select Rescue.iso file as your source file and then click Open button.

9

 

 

2. Click Burn button to start record the iso image. After a few minutes, you will have a bootable Anvi Rescue Disk to repair your computer.

 

burn compiliation

 

Step 3> Configure your infected computer to boot from the USB drive/DV/DVD

 

Restart your infected computer and configure it to boot from USB drive/DV/DVD that recorded Anvi Rescue Disk.

Basically , you can use F8 to load USB boot menu.

For different motherboard, you may need to use the Delete or F2, F11 keys, to load the BIOS menu. Normally, the information on how to enter the BIOS menu is displayed on the screen at the start of the OS boot.

boot menu instruction

 

The keys F1, F8, F10, F12 might be used for some motherboards, as well as the following key combinations:

  • • Ctrl+Esc
  • • Ctrl+Ins
  • • Ctrl+Alt
  • • Ctrl+Alt+Esc
  • • Ctrl+Alt+Enter
  • • Ctrl+Alt+Del
  • • Ctrl+Alt+Ins
  • • Ctrl+Alt+S

If you can enter Boot Menu directly then simply select your CD/DVD-ROM as your 1st boot device.

If you can’t enter Boot Menu directly then simply use Delete key to enter BIOS menu. Select Boot from the main BIOS menu and then select Boot Device Priority. After that, set USB drive or CD/DVD-ROM as your 1st Boot Device. Save changes and exist BIOS menu.

 

Step> 4 Boot your computer from Anvi Rescue Disk.

 

After that let’s boot your computer from Anvi Rescue Disk.

1. Restart your computer. After restart, a message will appear on the screen: press any key to enter the menu. So, press Enter or any other key to load the Anvi Rescue Disk

2. please selected your preferred language and press Enter to continue.

Anvi Rescue disk language setting

 

Step> 5 Run the Anvi Rescue Disk to scan and repair.

 

1. Now you are in the mini Operating system, please double-click Rescue tool to start Anvi Rescue disk.

Anvi Rescue Disk
Important note: make sure that your computer is connected to network connection before you run a scan on your computer. If you fail to connect your computer to Internet, please check the tutorial on network configuration in this article: Network Troubleshooting Tips for Ransomware Removal Using Anvi Rescue Disk

Connection established

 

2. Please run a full scan by clicking the “Scan Computer” button in the middle of the program to detect and kill the PC lockup virus.

 

Anvi Rescue disk scan

 

3. Clicking “Fix Now” to Remove the detected threats detected by Anvi Rescue Disk.

Anvi Rescue disk fix now

 

4. Switch to Repair tab. Scan and fix the registry error with the “Repair” module of Anvi Rescue Disk.

 

Anvi Rescue disk repair

 

Important Notice: You must repair the registry error after kill the virus. Otherwise, you would be disabled to boot your Windows without fixing registry damaged by the virus.

 

Step>6 Download Anvi Smart Defender antimalware to ensure a clean computer.

 

After the repair, your computer should be clean and resuced from the evil claw of the ransomware infection. However, many professionally crafted ransomware variants have evolved to be very persistant, that is to say, harder to remove, so you are highly recommended to download the antimalware Anvi Smart Defender by clicking Yes button on the prompted window to fulfill the download.

 

Download ASD in Rescue Disk

 

After the download, please restart your computer to normal Windows mode and then go to the folder: C:\Users\[username]\Downloads

Find the downloaded file asdsetup.exe and double click its file to install it and then start it to perform a full scan on your computer sytem, in order to ensure the computer is clean from any associated infections or leftovers.

After the scan, remove any detected infections and then you can have a clean computer now.

 

BTW: after the virus removal, you are highly recommended to maintain/optimize your computer system using a tool like Cloud System Booster Cloud System Booster (download:www.dotfab.com/download_csb.html). It is a computer system cleaner/optimizer which can basically maintain your system performance. If you want a deep optimization, hard disk defragment would be a good idea. You may try the Anvi Ultimate Defrag (downoad: www.dotfab.com/download_aud.html) for efficiency defragment if the need arises.